• Nederlands
  • English
Vitaal Telen - Disclaimer

Disclaimer

www.vitaaltelen.nl is een geregistreerd merk van Acqua Universo

Disclaimer

Acqua Universo/Vitaal telen streeft ernaar om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook.
Ook bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.
De door Acqua Universo verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de Privacy Verklaring behandeld.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Acqua Universo.